Giải pháp SAP Business One chuyên ngành sản xuất là hệ thống ERP + MES

Advanced Planning and Scheduling

ERP và MES: Giải thích mối quan hệ

Các nhà sản xuất đang cạnh tranh nhau từng ngày. Từ việc áp dụng các chiến lược sản xuất tinh gọn đến đầu tư vào máy móc, các nhà sản xuất đều nỗ lực để cung cấp các sản phẩm chất lượng tốt nhất trong thời gian ngắn nhất.

Hệ thống Thực thi Sản xuất (MES) là một phần mềm mở rộng kiểm soát các hoạt động sản xuất phức tạp và dữ liệu trong khu vực sản xuất. Phần mềm MES nhằm mục đích cải thiện chất lượng của quá trình sản xuất để giúp các nhà sản xuất đáp ứng tốt với sự thay đổi về nhu cầu và sở thích của khách hàng.

Phần mềm MES làm được gì?

Hệ thống Thực thi Sản xuất cho phép các doanh nghiệp theo dõi, giám sát và thu thập dữ liệu chính xác về chu trình sản xuất. MES có thể được tích hợp với các hệ thống quy trình kinh doanh và phần mềm ERP để cung cấp cho các tổ chức những cái nhìn sâu sắc về khả năng sản xuất của nó.

Một phần mềm MES mạnh mẽ đầy đủ tạo điều kiện:

Theo dõi sản phẩm: các tính năng của MES đảm bảo việc theo dõi các sản phẩm trong khu vực sản xuất một cách chính xác.

Thu thập dữ liệu: Việc đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt trở nên dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các báo cáo, dashboards, KPI và các công cụ phân tích khác do MES cung cấp. Nhận dữ liệu thời gian thực từ khu vực sản xuất, lao động, phế liệu và các nguồn lực khác để lên lịch sản xuất và quản lý bảo trì / bảo trì máy móc.

Quản lý nguồn lực và kiểm soát chất lượng: Với MES, bạn có thể giám sát nhân viên của mình từ xa bằng cách theo dõi chất lượng công việc của họ. Điều này cho phép thay đổi và cải tiến sản xuất.

ERP

Giải pháp Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) cung cấp xương sống cho tổ chức bằng cách hợp lý hóa luồng giao tiếp giữa mọi bộ phận. Từ kế toán và tài chính đến quản lý kho, hàng tồn kho, bán hàng, mua hàng và báo cáo. ERP có thể quản lý mọi bộ phận, cung cấp khả năng truy cập dữ liệu thời gian thực và khả năng hiển thị cho người dùng.

Phần mềm ERP làm được những gì?

Hệ thống ERP cho phép tổ chức tiêu chuẩn hóa và tự động hóa các hoạt động kinh doanh chính, có được tầm nhìn về các hoạt động và thực tiễn quan trọng đối với sứ mệnh và quản lý các nguồn lực của công ty trên một nền tảng duy nhất.

Năng lực cốt lõi của ERP so với MES

ERP giúp cải tiến dịch vụ khách hàng và quản lý dữ liệu, cho phép ra quyết định tốt hơn bằng cách tích hợp các chức năng, hỗ trợ lập kế hoạch, giám sát và thực hiện theo thời gian thực nâng cao, tăng cường kiểm soát chi phí, v.v.

MES giúp cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm và lập lịch trình sản xuất năng động, kết nối các hoạt động sản xuất với các phòng ban hỗ trợ, cho phép quản lý chất lượng ở tất cả các cấp, dự báo và tối ưu hóa hoạt động và sử dụng tài nguyên trong quá trình sản xuất

Tại sao tôi cần MES, nếu đã sử dụng ERP?

Các tổ chức sản xuất lớn dựa vào ERP để quản lý nhiều bộ phận và khía cạnh kinh doanh của họ. Tuy nhiên, ERP để lại nhiều lỗ hổng trong việc quản lý việc thực thi và nguồn lực (máy móc và con người) sản xuất.

Tích hợp ERP và MES cho phép doanh nghiệp của bạn sử dụng các năng lực cốt lõi của công nghệ đang phát triển.

Các công việc như lên lịch cho máy móc và đảm bảo truy xuất nguồn gốc thông qua các chức năng quản lý sản xuất được xử lý bởi phần mềm MES. MES cho phép các nhà sản xuất kết nối các hoạt động sản xuất với toàn bộ công ty.

Utilization Resource

ERP trả lời câu hỏi “Tại sao”, MES trả lời câu hỏi “Làm thế nào”?

MES cung cấp cho ERP thông tin kịp thời, chẳng hạn như các bộ phận và cách sử dụng nguồn lực, thông tin về định mức sản xuất, vật liệu, phế liệu và hơn thế nữa. Tích hợp MES và ERP khuyến khích dự báo nhu cầu chính xác giúp các tổ chức giảm lượng hàng tồn kho bằng cách tránh sản xuất thừa.

Nguồn: optiproerp.com

Giải pháp SAP Business One chuyên ngành sản xuất là hệ thống ERP + MES đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất, tham khảo ( https://smartis.com.vn/industries/san-xuat )

 

Tel: 076 383 8090