Truy cập hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1) bất cứ lúc nào, bất kể nơi đầu để có thể nắm bắt được hoạt động doanh nghiệp của bạn.
Tính di động của SAP Business One – Điều hành doanh nghiệp của bạn trong khi bạn đang di chuyển bằng ứng dụng di động SAP Business One (SAP B1) cho các thiết bị iPhone và iPad hoặc Android. Nó cho phép bạn truy cập ứng dụng SAP B1 của mình theo thời gian thực. Các tính năng của SAP bao gồm khả năng:

  • Tạo, chỉnh sửa hoặc xem cơ hội bán hàng, báo giá bán hàng và đơn đặt hàng
  • Quản lý các nhiệm vụ, hoạt động và phê duyệt – bao gồm các cuộc gọi và bảo hành dịch vụ xử lý
  • Quản lý khách hàng tiềm năng cùng với dữ liệu khách hàng và nhà cung cấp
  • Theo dõi hàng tồn kho và truy cập dữ liệu một cách chi tiết
  • Truy cập bảng điều khiển và báo cáo tùy chỉnh trên thiết bị di động
379a0aa7 Aa54 4d97 Be23 682396643143
Tel: 076 383 8090