Quản lý kế toán, dòng tiền và giao dịch ngân hàng

Quản lý kế toán, dòng tiền và giao dịch ngân hàng

Quản lý tài chính trong SAP Business One

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, các thách thức liên quan đến việc quản lý tài chính cũng được kèm theo.Do đó nếu không có giải pháp quản lý tài chính tin cậy và tự động, thì việc phức tạp trong kinh doanh có thể làm cho các quy trình tài chính và kế toán hiện tại gặp nhiều cản trở và khó khăn, dẫn đến việc thiếu hiệu quả và không chính xác từ đó có thể dẫn đến bỏ lỡ các cơ hội và làm thuyên giảm doanh thu.

Hệ thống Quản lý tài chính trong SAP Business One cung cấp một bộ công cụ hoàn chỉnh và tin cậy để quản lý và tự động hóa hầu hết tất cả các quy trình tài chính và kế toán trong doanh nghiệp đang lớn mạnh của bạn. Là thành phần cốt lõi của SAP Business One, quản lý tài chính kết hợp tất cả các quy trình kế toán chính: như sổ cái và nhật ký chung, các khoản phải thu và các khoản phải trả. SAP B1 tự động hạch toán các giao dịch theo thời gian thực khi hoạt động kinh doanh diễn ra.

Quản lý tài chính trong SAP Business One hỗ trợ tính toán thuế tự động cũng như các giao dịch đa tiền tệ. Hạch toán tự động với chu kì theo mẫu, định dạng được định sẵn và đơn giản hóa các quy trình kế toán của bạn.

Không dừng lại ở đó SAP Business One còn hỗ trợ bạn có thể quản lý dòng tiền, theo dõi ngân sách và so sánh các số liệu thực tế và kế hoạch bất cứ lúc từ đó có được bức tranh chính xác và cập nhật đúng đắn nhất về doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể dễ dàng tạo trung tâm lợi nhuận hoặc chi phí và sau đó phân bổ doanh thu và chi phí theo các bộ quy tắc hoặc cũng có thể tùy chỉnh cụ thể cho phù hợp nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

 

SAP Business One cung cấp một giải pháp toàn vẹn, đáng tin cậy để hợp lý hóa các hoạt động tài chính của bạn. SAP B1 tự động hóa các nhiệm vụ tài chính hàng ngày của bạn và hợp nhất chúng với các quy trình kinh doanh khác, chẳng hạn như mua và bán theo thời gian thực, dẫn đến giao dịch nhanh hơn và dòng tiền được cải thiện.

TÌM HIỂU THÊM VỀ SAP BUSINESS ONE
70d597e9 06b9 464b Bfbb C8d2f21b4baa

Với các công cụ hỗ trợ bên phần ngân hàng và đối chiếu giao dịch trong Quản lý tài chính của ERP SAP Business One, bạn có thể xử lý tất cả quy trình thanh toán của mình, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, séc, tiền mặt, thẻ tín dụng và đối chiếu ngân hàng. Bạn cũng có thể nhập báo cáo ngân hàng điện tử và hệ thống tự động đối chiếu chúng. Công cụ tự động đối chiếu cũng cho phép bạn nhanh chóng điều chỉnh các khoản thanh toán đến và đi với hóa đơn của nhà cung cấp và khách hàng.

Quản lý tài chính trong SAP B1 cung cấp các công cụ báo cáo và phân tích mạnh mẽ có thể giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu phân tích (kế toán quản trị) và báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Phân hệ kế toán được kế thừa hoàn toàn với mọi bộ phận trong doanh nghiệp của bạn bao gồm bán hàng, mua hàng, hàng tồn kho và sản xuất, từ đó doanh nghiệp sẽ có được cái nhìn chính xác, rõ ràng và đầy đủ về hiệu suất kinh doanh từ đó có thể đưa ra các quyết định nhanh chóng mang tính chiến lược.