ERP Quản lý sản xuất

Phù hợp với hầu hết quy trình sản xuất

Quản lý sản xuất trong SAP Business One (SAP B1)

Mô-đun quản lý sản xuất ERP SAP Business One (SAP B1) – Yêu cầu quan trọng của hầu hết các tổ chức sản xuất là khả năng lập ra các kế hoạch sản xuất – xem xét nhu cầu và nguồn cung cấp hàng hóa thành phẩm và nguyên liệu thô để đưa ra các hạn chế về năng lực sản xuất – lao động, máy móc và nguồn lực. Lập kế hoạch chạy sản xuất đòi hỏi phải về năng lực lao động, tài nguyên máy móc và hạn chế tối đa việc nghẽn cổ chai ở các công đoạn, nguồn lực khác để tối ưu hóa kế hoạch sản xuất.

Là một hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cho thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ,  ERP SAP B1 bao gồm các công cụ và khả năng quản lý sản xuất dễ sử dụng nhưng không kém phần mạnh mẽ và hữu dụng. Điều này rất phù hợp cho các công ty hạn chế về năng lực nội bộ cho các qui trình sản xuất phức tạp hoặc chỉ tập trung sản xuất đơn giản.

Theo tiêu chuẩn của SAP B1, các công ty sản xuất sẽ đươc hỗ trợ các chức năng sau:

 • Quản lý theo lô (Batch) và Mã định danh (Serial)
 • Xuất vật tư tự động theo định mức trong sản xuất
 • Các mô hình sản xuất: tiêu chuẩn, theo mẫu(template), đặc biệt và phân rã.
 • Theo dõi chi phí dự án
 • Quản lý lao động
 • Bộ định mức nhiều cấp
 • Quản lý sản phẩm chuyên sâu
 • Dự báo
 • MRP (Lập kế hoạch yêu cầu vật liệu)
 • Hỗ trợ mô hình nhiều kho/xưởng
 • Vấn đề hàng tồn kho của FIFO-nhập trước xuất trước (hoặc tiêu chuẩn, chi phí trung bình)

SAP Business One (SAP B1) bao gồm các công cụ và khả năng quản lý sản xuất dễ sử dụng nhưng không kém phần mạnh mẽ và hữu dụng. Điều này rất phù hợp cho các công ty hạn chế về năng lực nội bộ cho các qui trình sản xuất phức tạp.

quản lý sản xuất chuyên sâu mes

Các tính năng của giải pháp sản xuất trong SAP Business One (SAP B1)

Hỗ trợ tất cả các loại hình sản xuất – theo tiêu chuẩn hoặc thông qua các phần mở rộng giải pháp được chứng nhận bởi SAP Business One, hỗ trợ qui trình Sản xuất đơn giản, MTO (Make to Order), ETO(Engineer to Order), MTS (Make to Stock), sản xuất đa mô hình,Lắp ráp,…

Tập trung vào hiệu quả sản xuất – Hợp lý hóa toàn bộ quy trình sản xuất, từ lập kế hoạch sản xuất đến mua hàng và hậu cần, để từ đó doanh nghiệp có thể vượt trội hơn so với đối thủ

Hợp lý hóa sản xuất và lập kế hoạch – Quản lý các yêu cầu vật liệu cho các quy trình sản xuất đa cấp; tạo các kịch bản hoạch định nguồn lực sản xuất để dự báo nhu cầu và tạo các đơn đặt hàng bổ sung tự động để tránh tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất

Tối ưu hóa quản lý hàng tồn kho – Theo dõi định mức tồn kho và biến động hàng tồn kho trong thời gian thực để giảm thiểu tình trạng hết hàng, tăng lượng hàng hóa có sẵn và giảm chi phí vận chuyển hàng tồn kho, chi phí lưu kho.

Đáp ứng các quy định pháp lý – Theo dõi, quản lý và báo cáo về việc tuân thủ các thủ tục và hướng dẫn của ngành.

D4dd4153 F5f2 4034 910f 3577d56806fa