Giải Pháp SAP Business One

Presented by Business One

Hệ giải pháp SAP Business One – Khi nói đến quản lý doanh nghiệp, ngay cả sản phẩm tốt nhất cũng chỉ tốt ngang với công ty thực hiện nó. Bản thân công nghệ là một công cụ, không phải là một giải pháp. Nó chỉ đơn thuần là tiềm năng chưa được khai thác. Đối với một giải pháp phù hợp với chuyên ngành cụ thể, vẫn sẽ cần dịch vụ thông minh, có kinh nghiệm, chuyên gia để có thể triển khai thành công.

Dịch vụ được kết hợp bởi hiểu biết sâu sắc về sản phẩm và về quản lý kinh doanh, kiến thức chuyên ngành cụ thể. Quan trọng không kém là bạn cần một dịch vụ được thành lập trên nền tảng thống nhất từ khâu bán hàng, triển khai và hỗ trợ. Khi bạn chọn SMARTIS, đó chính xác là những gì bạn sẽ nhận được. Đội ngũ của chúng tôi đã triển khai SAP Business One từ năm 2008 và chúng tôi có nhiều kinh nghiệm về sản phẩm này. Nếu chúng tôi nghĩ rằng không phù hợp với doanh nghiệp bạn, chúng tôi sẽ nói ngay từ khi bắt đầu làm việc với bạn.