Quản trị hệ thống

Chuyên sâu trực quan dễ sử dụng

Quản trị hệ thống trong SAP Business One

ERP SAP Business One (SAP B1) là một ứng dụng quản lý phần mềm doanh nghiệp nhỏ, giá cả phải chăng, giúp bạn điều hành toàn bộ doanh nghiệp của mình, bao gồm tài chính, bán hàng, quản lý quan hệ khách hàng (CRM), quản lý hàng tồn kho và hoạt động, tất cả trong một hệ thống.
 
Được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ, nó giúp bạn hợp lý hóa các quy trình, hành động dựa trên thông tin kịp thời và thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận.
Open Bp Authorizations Window
1583222517088

SAP Business One hệ thống cấu trúc phân hệ:

 • Mô-đun quản trị hệ thống (Administrations): Tất cả cấu hình được thực hiện tại đây.
 • Mô-đun tài chính (Financials): Quản lý thực thi các hoạt động tài chính và kế toán khác nhau.
 • Mô-đun cơ hội bán hàng của (Opportunities): Tại đây khách hàng hiện tại và các tài khoản tiềm năng được cấu trúc và theo dõi.
 • Mô-đun bán hàng (Sales): Quản lý thực thi đơn hàng được nhập, vận chuyển và lập hóa đơn.
 • Mô-đun mua hàng (Purchasing): Quản lý thực thi đơn đặt hàng mua được phát hành và hàng hóa nhận được vào kho.
 • Mô-đun đối tác kinh doanh (Business Partners): Đối tác kinh doanh (khách hàng, nhà cung cấp và khách hàng tiềm năng) được liên hệ và duy trì quản lý.
 • Mô-đun ngân hàng (Banking): Quản lý thực thi việc nhận và thanh toán tiền mặt.
 • Mô-đun hàng tồn kho (Inventory) và mã vạch (Barcode): Hàng tồn kho được định giá và quản lý tại đây.
 • Mô-đun sản xuất (Production): Quản lý thực thi hóa đơn vật liệu được xác định và sản xuất được theo dõi.
 • Mô-đun MRP: Tại đây diễn ra kế hoạch mua và sản xuất.
 • Mô-đun dịch vụ (Services): Các sản phẩm sau dịch vụ được quản lý tại đây.
 • Mô-đun nhân sự (HRM): Quản lý thông tin hồ sơ nhân viên.
 • Mô đun Báo cáo (Reports): Báo cáo do người dùng xác định và hệ thống được tạo từ đây.