Quản lý dịch vụ với SAP Business One

Tăng sự hài lòng của khách hàng và tối ưu hóa quy trình hỗ trợ

Quản lý dịch vụ SAP Business One

Quản lý dịch vụ trong SAP Business One – Việc có được khách hàng mới và giữ chân những khách hàng hiện tại là rất quan trọng trong việc tăng trưởng kinh doanh và tối đa hóa lợi nhuận. Do đó, doanh nghiệp luôn cần duy trì mức độ hài lòng của khách hàng một cách tốt nhất..

Phòng ban dịch vụ khách hàng là bộ mặt của doanh nghiệp với thị trường. Tương tác với khách hàng mỗi ngày, họ cần các công cụ phù hợp để giải quyết các câu hỏi, vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất bên cạnh đó cũng cần tối ưu hóa các chi phí dịch vụ nằm trong ngân sách.

Quản lý Dịch vụ trong SAP Business One có thể giúp bạn hoàn thành các mục tiêu này bằng cách cho phép bạn quản lý hiệu quả các chế độ bảo hành, chương trình bảo hiểm, hợp đồng dịch vụ và các cuộc gọi yêu cầu dịch vụ.

Với các công cụ hỗ trợ bên phần ngân hàng và đối chiếu trong Quản lý tài chính SAP Business One, bạn có thể xử lý tất cả quy trình thanh toán của mình, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, séc, tiền mặt, thẻ tín dụng và đối chiếu ngân hàng. Bạn cũng có thể nhập báo cáo ngân hàng điện tử và hệ thống tự động đối chiếu chúng. Công cụ đối chiếu cũng cho phép bạn nhanh chóng điều chỉnh các khoản thanh toán đến và đi với hóa đơn của nhà cung cấp và khách hàng.

Quản lý tài chính trong SAP Business One cung cấp các công cụ báo cáo và phân tích mạnh mẽ có thể giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu phân tích(kế toán quản trị) và báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Phân hệ kế toán được kế thừa hoàn toàn với mọi bộ phận trong doanh nghiệp của bạn bao gồm bán hàng, mua hàng và hàng tồn kho, sản xuất, từ đó doanh nghiệp sẽ có được cái nhìn tổng quan rõ ràng và đầy đủ về hiệu suất kinh doanh và khả năng đưa ra các quyết định nhanh chóng.

Tối ưu hóa tiềm năng của bộ phận bán hàng và dịch vụ là rất quan trọng để duy trì quan hệ khách hàng. Quản lý Dịch vụ trong SAP Business One hỗ trợ cung cấp cho dịch vụ, bán hàng và quản lý hợp đồng, cho phép bạn chủ động quản lý tương tác với khách hàng của mình để đạt được lợi ích kinh doanh một cách tối đa nhất.

TÌM HIỂU THÊM VỀ SAP BUSINESS ONE
Service

Tính năng trong Quản lý Dịch vụ của SAP Business One

Quản lý dịch vụ cuộc gọi

Bảo hành và dịch vụ

Quản lý Hợp đồng

Hệ thống báo cáo Hệ thống quản lý bằng Web
Tạo và quản lý các dữ liệu cuộc gọi dịch vụ Quản lý thông tin bảo hành và dịch vụ với hợp đồng và thẻ thiết bị khách hàng Sử dụng dịch vụ giám sát để thể hiện tất cả Cuộc gọi dịch vụ còn đang Mở hoặc Quá hạn. Theo dõi và tiếp nhận và giải quyết các vấn đề của khách hàng thông qua hệ thống Vé (Ticket System)
Hệ thống tổng hợp kiến thức, lịch sử giải pháp để giải quyết các vấn đề của khách hàng Tạo thẻ thiết bị khách hàng bằng các tài liệu bán hàng như giao hàng hoặc hóa đơn đầu ra(AR Invoices) Đánh giá hiệu suất bằng phân tích các dữ liệu cuộc gọi cho Kĩ thuật viên và dịch vụ phản hồi theo từng loại hợp đồng Xây dựng kho kiến thức Số với quyền truy cập từ xa để hỗ trợ các giải pháp
Chỉ định Chuyên viên kĩ thuật theo khu vực để hỗ trợ khách hàng sớm nhất. Thiết lập các loại hình khác nhau để quản lý hợp đồng Tạo cảnh báo cho các cuộc gọi dịch vụ khi vượt quá giới hạn thời lượng và số lượng được qui định ban đầu Liên lạc trực tiếp với Khách hàng thông giao diện Web trực quan
Thiết lập các phân quyền để hạn chế chức năng cho từng Người dùng Giám sát các điều khoản hợp đồng, gia hạn và thời gian hết hạn cho các mặt hàng cụ thể Cho phép kĩ thuật viên xem được tiến trình của họ để thực hiện các hành động cần thiết. Quản lý các dự án thông qua việc tạo các hoạt động và công việc phù hợp với yêu cầu của khách hàng.