barcode xuat hang

Các lợi ích chính

  1. Thao tác đơn giản, nhanh, chính xác
  2. Hỗ trợ toàn bộ quy trình nhập, xuất, chuyển kho
  3. Hỗ trợ quét barcode cho Item code, bin location, batch number, serial number
  4. Hỗ trợ các giao dịch kho của các phân hệ: mua, bán, sản xuất, điều chuyển và kiểm kê kho
  5. Giúp dữ liệu hàng tồn kho được cập nhật và xử lý chính xác theo thời gian thực

Thời gian triển khai

  1. Dễ cài đặt và sử dụng (Plug and Play)
  2. Đào tạo sử dụng trong thời gian ngắn

hình ảnh giải pháp trên thiết bị di động

quet barcode bang thiet bi android

A title

Image Box text

Các bài viết có liên quan đến giải pháp mở rộng khác