Thời gian triển khai

 1. Tùy vào mô hình sản xuất và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà thời gian đơn vị SMARTIS triển khai sẽ dao động trong khoảng 4-6 tháng
 2. Phù hợp với loại hình sản xuất liên tục lẫn rời rạc

Các lợi ích chính

 1. Gia tăng hiệu suất của đội ngũ sản xuất
 2. Tối ưu nguồn lực sản xuất: lập lịch trình sản xuất, lập kế hoạch thu mua nguyên vật liệu (APS Advanced Planning and Scheduling)
 3. Kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất lẫn thành phẩm sản xuất. Đảm bảo chất lượng thành phẩm giao khách (Quality control)
 4. Quản lý gia công (External outsourcing)
 5. Quản lý giá thành sản xuất và chi tiết chi phí vượt định mức theo thời gian thực (Cost schema)
 6. Quản lý kế hoạch bảo trì thiết bị nhà máy (Maintenance)
 7. Giúp truy xuất nguồn gốc nhanh chóng khi cần recall
 8. Giám sát năng suất hoạt động của đội ngũ lao động và máy móc theo thời gian thực (MES)
 9. Báo cáo dashboard tình hình sản xuất của phân xưởng, nhà máy

hình ảnh giải pháp

Beas Dashboard 1
Beas Dashboard 2
Beas Workorder
Chức năng lệnh sản xuất
Beas Routingcard
Quy trình sản xuất
Beas Aps
Advanced Planning Scheduling
Beas Mrp
Kế hoạch thu mua nguyên vật liệu
Beas Timereceipt
Xác nhận thời gian sản xuất
Beas Qc production
Kiểm soát chất lượng
Beas Maintenance order
Bảo trì thiết bị

Video chức năng

Các bài viết có liên quan đến giải pháp mở rộng khác