SSRS – Dịch vụ báo cáo máy chủ SQL

Báo cáo dựa trên web giá cả phải chăng

MS SQL Reporting Services (SSRS) của SAP Business One

Ssrs Sql Server Reporting Services 300x150Khi bạn sử dụng SAP B1, nếu bạn muốn có hệ thống báo cáo trên nền tảng Web với chi phí công sức đầu tư ít thì SSRS của Microsoft SQL là giải pháp tối ưu nhất. Nó cung cấp một loạt các công cụ để tạo và quản lý các báo cáo một cách nhanh chóng và trực quan, thời gian tìm hiểu và vận hành ngắn. Và bạn cũng có thể mở rộng chức năng riêng của SSRS bằng cách điều chỉnh các báo cáo theo định dạng riêng của bạn bằng các tính năng có sẵn.

Nền tảng được dựa trên máy chủ vì thế SSRS cho phép bạn tạo các báo cáo tương tác, dạng bảng, đồ họa và dạng tự do từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau (SAP B1 hoặc thậm chí là một cơ sở dữ liệu thay thế). SSRS hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ(relationship DB), đa chiều(multidimensional) và dựa trên kiểu lưu trữ XML và có thể tạo ra các báo cáo giao diện trực quan, phong phú, bao gồm biểu đồ, bản đồ và biểu đồ thu nhỏ. SSRS được xây dựng trong môi trường Microsoft Visual Studio và được tích hợp hoàn toàn với các công cụ và thành phần của SQL Server.

Tại Smartis chúng tôi đã sử dụng SSRS để viết báo cáo tài chính và báo cáo quản trị cho rất nhiều khách hàng. Smartis cũng có nhiều kinh nghiệm tích hợp nó với SAP Business One. Smartis có thể cấu hình giải pháp SSRS chạy thủ công hoặc tự động phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp. Cùng với tính năng phân quyền chuyên sâu, doanh nghiệp có thể cho phép hay hạn chế từng phòng ban, nhân viên theo từng báo cáo.

Với cơ chế lên lịch chạy và gửi báo cáo qua email, bạn có thể không cần phải chờ đợi để chạy báo cáo hằng ngày. Tối ưu hóa sự thuận tiện cho doanh nghiệp và người dùng.

Đặc trưng

  1. Tạo, triển khai và quản lý các báo cáo trên nền web
  2. Có các báo cáo được định dạng mẫu sẵn
  3. Thiết kế, lập trình báo cáo theo nhu cầu đặc thù
  4. Các báo cáo dạng: Bảng (Tablix), Biểu đồ (Charts), Bản đồ (maps), định dạng đa dạng, thao tác trực tiếp.
  5. Hỗ trợ lấy thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu