Các lợi ích chính

  1. Gia tăng hiệu quả làm việc của đội ngũ kinh doanh ngay trên Outlook
  2. Đồng bộ Activity, Calendar, Opportunity, Quotation, Order, Service Call theo thời gian thực với hệ thống SAP Business One
  3. Có được các thông tin liên quan đến khách hàng nhanh chóng và tức thời, giúp thuận lợi trong quá trình tương tác với khách hàng

Thời gian triển khai

  1. Dễ cài đặt và sử dụng (Plug and Play)
  2. Đào tạo sử dụng trong thời gian ngắn

hình ảnh giải pháp

Các bài viết có liên quan đến giải pháp mở rộng khác

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.