Hóa đơn điện tử

Theo chủ trương cuộc cách mạng 4.0 và chuyển đổi số. Quy định của chính phủ đã và đang khuyến cáo tất cả doanh nghiệp nên thay thế hóa đơn truyền thống sang sử dụng Hóa đơn điện tử (E-Invoice). 

Sứ mệnh của các phần mềm Kế toán và ERP cũng cần chuyển đổi cho phù hợp tạo nên sự thuận tiện và đơn giản cho Doanh nghiệp hoạt động.

SMARTIS cũng đã và đang đi đầu trong việc kết nối ERP SAP Business One và E-Invoice. Chúng tôi cung cấp giải pháp tích hợp trọn vẹn và tối ưu nhất giúp cho doanh nghiệp sử dụng một cách hiệu quả, giảm thời gian và sai sót bằng cách tự động hóa việc tạo hóa đơn điện tử trực tiếp thông qua hệ thống SAP Business One.

0d0688624bb5b6ebefa4