Quản lý bán hàng và khách hàng

Tối đa hóa mối quan hệ khách hàng

Phân hệ Bán hàng trong SAP Business One

Mô-đun quản lý bán hàng của SAP Business One – Để có được Khách hàng Mới là khâu quan trọng trong Bán hàng, bên cạnh đó tối đa hóa các mối quan hệ hiện tại cũng không kém trọng yếu.

Mô-đun quản lý bán hàng của SAP Business One cung cấp các công cụ giúp bạn quản lý hiệu quả toàn bộ quy trình bán hàng và vòng đời Khách hàng – từ những hoạt động liên hệ ban đầu đến dịch vụ và hỗ trợ sau bán hàng. Hệ thống cung cấp một cái nhìn đầy đủ nhất về những Khách hàng tiềm năng cũng như Khách hàng của bạn để có thể hiểu rõ hơn và đáp ứng nhu cầu của họ. Nhờ đó, bạn có thể làm tốt hơn các mối quan hệ với Khách hàng và từ đó tăng doanh thu, lợi nhuận và cải thiện đáng kể sự hài lòng của Khách hàng.

Phân hệ quản lý bán hàng của SAP Business One bao gồm các chức năng như:

  • Quản lý bán hàng và các cơ hội – Theo dõi các hoạt động liên quan và cơ hội từ khâu liên hệ đầu tiên đến chốt đơn hàng.
  • Quản lý chiến dịch tiếp thị – Khởi tạo, quản lý và phân tích các hoạt động tiếp thị để đưa ra hiệu quả của chúng
  • Quản lý khách hàng – Lưu trữ tất cả dữ liệu quan trọng của Khách hàng một cách tập trung và hỗ trợ các báo cáo công nợ,doanh thu, lợi nhuận và các thông tin chi tiết liên quan.
  • Quản lý dịch vụ – Quản lý một cách hiệu quả các hợp đồng bảo hành và dịch vụ hậu mãi; nhận và phản hồi các cuộc gọi dịch vụ một cách nhanh chóng
  • Tích hợp với hệ thống Microsoft Outlook – Đồng bộ và quản lý thông tin Khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
  • Báo cáo và phân tích – Tạo báo cáo chi tiết về tất cả các khía cạnh của quy trình bán hàng, bao gồm dự báo bán hàng và theo dõi pipeline,..

Tối ưu hóa tiềm năng của bộ phận bán hàng là rất quan trọng để duy trì quan hệ Khách hàng. Quản lý Bán hàng trong SAP Business One hỗ trợ cung cấp hệ thống qui trình bán hàng và quản lý hợp đồng, cho phép bạn chủ động quản lý các giao dịch hợp đồng Bán một cách dễ dàng thuận tiện và chính xác

TÌM HIỂU THÊM VỀ SAP BUSINESS ONE
Fd9e9416 278c 4893 85c5 A2d947bbd3b0