4dung V4
Certif V5

CHÚNG TÔI

Hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) chưa bao giờ dễ triển khai. Nó đặt ra nhiều thách thức cho cả khách hàng và đối tác triển khai. Nhiều dự án kết thúc với sự thất vọng, một số thậm chí phải thực hiện lại. Khách hàng cảm thấy phần mềm và/hoặc chuyên gia tư vấn không mang lại kết quả như mong đợi mặc dù đã đầu tư nỗ lực, thời gian và tiền bạc trong suốt chu kỳ dự án.
 
Những câu chuyện phổ biến mà chúng tôi thường nghe dựa trên các cuộc phỏng vấn của chúng tôi là khách hàng nghĩ rằng chuyên gia tư vấn không thực sự hiểu rõ về họ (ví dụ: quy trình, khó khăn, yêu cầu, v.v.). Mặt khác, Tư vấn viên/Nhà phát triển nghĩ rằng khách hàng không chắc chắn về những gì họ muốn nên họ luôn thay đổi ý định. Nó tập trung vào kỳ vọng, kiến thức ngành, giao tiếp và quản lý dự án.
Trong bối cảnh đó, chúng tôi tại SMARTIS với tư cách là đối tác Chính Thức của SAP tại Việt Nam cố gắng hiểu khách hàng hơn để họ có thể nhận được lợi tức đầu tư ERP tốt nhất và điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn. Mang lại giá trị cho Khách hàng lẫn bản thân là Thần chú của Chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là sử dụng và chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm mà chúng tôi đạt được trong hơn 18 Năm triển khai ERP để giúp khách hàng đạt được hiệu quả cao nhất mà có thể cân đo đông đếm được.
 
Đặt lợi ích Khách hàng lên Hàng đầu là động lực và sứ mệnh của chúng tôi. Và để thực hiện được cam kết đó, SMARTIS tập trung vào Giải pháp SAP Business One (www.sap.com) dành cho ngành: Bán buôn (Trading), Dịch vụ (Services) và Sản xuất (Manufacturing) điều mà Chúng tôi đã có được sự hiểu biết sâu sắc và kiến thức chuyên môn về những gì khách hàng muốn.
Goal V1

MỤC TIÊU

Trở thành Đơn vị mang đến Giải pháp Dịch vụ ERP (SAP Business One) hiệu quả nhất cho Doanh Nghiệp. Không dừng lại ở đó, SMARTIS luôn đi đầu trong việc Vận dụng các Giải pháp đạt chuẩn mực Quốc tế nhằm tối ưu hóa hoạt động trong Kinh doanh của Bạn.

Vision V1

TẦM NHÌN

Từng bước xây dựng SMARTIS là đầu tàu trong lĩnh vực ứng dụng hóa ERP đến mọi loại hình Kinh Doanh.