SAP Business One dành cho ngành Dịch vụ

Cho dù bạn là công ty dịch vụ chuyên về các dự án dài hạn, phức tạp hay công ty dịch vụ kinh doanh thực hiện các công việc đơn giản, ngắn hạn – mục tiêu chung là có được và duy trì khách hàng trong khi đảm bảo rằng các dự án / công việc được thực hiện có lợi nhuận. Đây là huyết mạch của ngành dịch vụ.

Tất cả bắt đầu với việc quản lý các mối quan hệ, từ các tương tác đầu tiên với khách hàng tiềm năng đến việc có đơn hàng rồi sau đó phục vụ họ lặp đi lặp lại. Cạnh tranh về giá trị là cần thiết, nhưng thách thức thực sự là phải làm tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh trong quản lý mối quan hệ đang diễn ra.

Một công ty dịch vụ sẽ không có tương lai nếu không vượt qua được những thách thức này:

 • Tạo ra kết hợp độc đáo của việc duy trì các mối quan hệ tuyệt vời với nỗ lực để cạnh tranh, đấu thầu và đóng các dự án mới
 • Gia tăng nhu cầu của khách hàng bằng việc gia tăng giới thiệu các dịch vụ mới và phù hợp ra thị trường
 • Đảm bảo thời gian, ngân sách và chất lượng ngày càng tốt hơn của cùng một loại công việc được thực hiện
 • Cung cấp giá cả cạnh tranh trong khi duy trì một mức lãi kha khá cho mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
 

Các chức năng phải có theo đặc thù ngành

 • Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý dự án
 • Quản lý thời gian và chi phí
 • Quản lý hóa đơn và công nợ
 • Quản lý hóa đơn định kỳ và khoản trả chậm
 • Quản lý yêu cầu mua hàng và tồn kho
 • Kế toán tài chính
 • Báo cáo hoạt động
 • Báo cáo quản trị
SAP CRM