Sap knowledge
Sap knowledge

TOGETHER WE GROW

CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

Bên cạnh giá trị cốt lõi là Triển khai giải pháp ERP đến mọi Doanh Nghiệp có nhu cầu. SMARTIS cũng luôn đồng hành cùng Cộng Đồng SAP (SAP Community) để từng bước xây dựng nơi trao đổi, giao lưu và chia sẻ các kiến thức hữu ích về SAP. 

Một cây không thể làm nên Rừng – Cho nên hoài bão của Chúng tôi người làm trong lĩnh vực ERP luôn muốn tạo dựng được một cồng đồng đủ lớn mạnh để Việt Nam từng bước phát triển hơn trong việc Ứng dụng ERP vào trong mọi ngành nghề và loại hình Kinh Doanh. 

Mọi kiến thức, trăn trở, hoặc vấn đề về ERP SAP: https://sapb1.vn/ sẽ là nơi Chúng ta cùng nhau chia sẽ và giải đáp…

Sap Community V1
Sap Community