Gói báo cáo mở rộng

Báo cáo phù hợp cho bất kỳ doanh nghiệp

Gói báo cáo mở rộng dành cho SAP Business One

Gói báo cáo SAP Business One (SAP B1) – Thông thường các bộ báo cáo tiêu chuẩn chỉ đáp ứng được một số nhu cầu nghiệp vụ cần thiết nhất, bên cạnh đó một số doanh nghiệp có yêu cầu báo cáo dựa trên nền web cho thiết bị di động, những doanh nghiệp khác lại cần có các mẫu in truyền thống. Một số lại cần các báo cáo có cách thể hiện trực quan hoặc thể hiện theo Dashboards. 

Đôi lúc hoạt động của bạn cho chiến dịch nào đó hoặc mục tiêu và quy trình của bạn quá chuyên ngành và phức tạp để các công cụ báo cáo hiện tại có sẵn. Do đó, bạn có thể cần phải được hỗ trợ nhiều hơn từ các tư vấn viên và các công cụ chuyên sâu.

Với SMARTIS chúng tôi đã có kinh nghiệm triển khai với hơn 60 doanh nghiệp giống như bạn. Đa số các báo cáo SAP Business One đã hỗ trợ sẵn, tuy nhiên một vài doanh nghiệp có những nhu cầu rất cụ thể mà không sản phẩm nào có thể đáp ứng. Do đó, Smartis có khả năng hỗ trợ các mẫu báo cáo hợp nhất, chuyên sâu được dưng lên bằng các hệ thống Báo cáo như: SSRS, SAP Crystal Reports, pivot Tables, Dashboards và các câu Truy vấn SQL chuyên sâu.

Một số câu hỏi như:

 • Báo cáo in giấy hay Lưu trữ điện tử? Hoặc cả hai?
 • Báo cáo dùng cho phân tích hay báo cáo tĩnh, báo cáo một chiều hay nhiều chiều?
 • Phân quyền trên báo cáo?
 • Báo cáo ngân sách?
 • Báo cáo định dạng đồ họa (Graphical) hoặc Lưới (Grid)?
 • Báo cáo từ nhiều nguồn dữ liệu?
 • Phân tích nhu cầu cụ thể của người dùng về báo cáo?
 • Báo cáo tài chính hay báo cáo quản trị? Hoặc cả hai?

SMARTIS sẽ hỏi tất cả những câu hỏi này, và nhiều hơn nữa. Và một khi chúng tôi hiểu rõ các yêu cầu báo cáo của bạn, chúng tôi sẽ thiết kế và triển khai một giải pháp – hoặc một số giải pháp – để đáp ứng các nhu cầu đó và phù hợp với ngân sách của bạn.

Tính năng

 1. Hỗ trợ trên On-Cloud hoặc tại doanh nghiệp (On-Premise)
 2. Thiết bị di động
 3. Dashboards
 4. Báo cáo giao diện trực quan
 5. Báo cáo dựa trên Excel
 6. Báo cáo phân tích chuyên sâu
 7. Báo cáo theo dạng Pivot Table
 8. Gói báo cáo tài chính cho hội đồng quản trị
 9. In-memory Analytics
 10. Dễ dàng cấu hình
 11. Chi phí thấp
 12. Phù hợp với hầu hết yêu cầu
Sap Business One Bi Solver 300x150