Mua hàng và vận hành

Quản lý mua sắm và tích hợp kho và kế toán

Phân hệ Mua hàng trong SAP Business One

Mô-đun Quản lý mua hàng của SAP Business One cung cấp đầy đủ bộ công cụ để giúp cho việc quản lý việc mua hàng và công việc hằng ngày của bộ phận thu mua. Hệ thống tự động hóa hầu hết các nhiệm vụ kế toán hằng ngày như hoạch toán tự động vào sổ cái và nhật ký chung, hỗ trợ tính thuế và cho phép giao dịch trên nhiều loại tiền tệ khác nhau.

Bên cạnh đó SAP B1 cũng cung cấp cho Doanh nghiệp các nghiệp vụ qui trình thu mua:

  • Yêu cầu mua hàng từ các bộ phận liên quan (MRP, Sản xuất, Bán hàng, Tồn kho tối thiểu)
  • Yêu cầu báo giá từ các Nhà cung cấp (Vendor)
  • Xử lý Đơn đặt hàng/thu mua hàng hóa Nhập khẩu/Trong nước
  • Xử lý Hàng khi nhập Kho
  • Quản lý qui trình đổi trả với Nhà cung cấp
  • Toàn bộ qui trình đều thông qua hệ thống kiểm duyệt chặt chẽ
  • Tự động gửi Email/Message tới các bộ phận liên quan để giúp cho qui trình hoạt động trôi chảy
  • Giúp Doanh nghiệp tối ưu được đầu mục công việc, không bị nghẽn cỗ chai. Từ đó tăng năng suất của bộ phận Mua hàng để hỗ trợ tốt hơn cho các qui trình liên đới

Tối ưu hóa tiềm năng của bộ phận mua hàng là rất cần thiết để duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Quản lý Mua hàng trong SAP Business One hỗ trợ cung cấp hệ thống qui trình mua hàng trong và ngoài nước, quản lý hợp đồng thu mua, mua hàng cho sản xuất, dự án, dự trữ tồn kho tối thiểu để luôn đáp ứng được nhu cầu của các bộ phận liên quan.

TÌM HIỂU THÊM VỀ SAP BUSINESS ONE
F769f7f8 66cb 4128 965e 9f1020f9050d