Phân hệ quản lý kho của Sap business One

Mô-đun Quản lý và phân phối hàng tồn kho của SAP Business One (SAP B1) cung cấp thông tin một cách chính xác về các lô hàng trong và ngoài nước, hàng tồn kho (Stock-onhand) và vị trí của từng mặt hàng (Binlocation). Bạn cũng có thể đánh giá hàng tồn kho bằng nhiều phương pháp như là: Giá thành định mức (Standard cost),Theo bình quân gia quyền (Moving average), Nhập trước xuất trước (FIFO), Thực tế đích danh (Batch-serial Cost) và một số các phương pháp khác bên cạnh đó bạn cũng có thể theo dõi định mức tồn kho (Inventory Level), tồn kho tối thiểu (Minimum Stock), tồn kho tối đa (Maximum Stock) và theo dõi nghiệp vụ chuyển kho theo thời gian thực. Bạn cũng có thể chạy cập nhật hàng tồn kho theo thời gian thực và kiểm tra tính khả dụng của hàng hóa (số lượng, vị trí) và quản lý giá theo Bảng giá hoặc giá khuyến mãi (như là giảm giá theo số lượng, tiền mặt và khách hàng , thời điểm,…) và hỗ trợ các báo cáo chi tiết về tình trạng Kho.

Hệ thống Quản lý kho hàng của ERP SAP Business One (SAP B1) hỗ trợ:

  • Quản lý kho và nhà xưởng – Quản lý hàng tồn kho bằng các mô hình chi phí khác nhau, duy trì thông của sản phẩm và sử dụng nhiều đơn vị đo lường và bộ định giá khác nhau.
  • Quản lý vị trí theo Bin – Quản lý kho bằng cách chia mỗi kho thành nhiều khu vực nhỏ, thiết lập quy tắc phân bổ, tối ưu hóa chuyển động của kho và giảm thời gian chọn hàng khi đóng gói, giao hàng.
  • Quản lý Xuất, nhập kho – Các giao dịch nhập vào, xuất ra hoặc chuyển kho, Hệ thống còn cho phép ký gửi hàng tồn kho và giữ hàng cho các đơn đặt hàng. Hỗ trợ thực hiện kiểm kê kho theo chu kỳ (ngày, tuần, tháng…)
  • Hỗ trợ các báo cáo một cách hiệu quả – Trích xuất báo cáo theo nhiều định dạng, phương diện phân tích khác nhau và các bộ báo cáo dashboard.

SAP B1 (SAP Business One) bao gồm các công cụ và khả năng quản lý Kho hàng dễ sử dụng nhưng không kém phần mạnh mẽ và hữu dụng. Điều này rất phù hợp cho các công ty hạn chế về năng lực nội bộ cho các qui trình Kho phức tạp.

TÌM HIỂU THÊM VỀ SAP BUSINESS ONE QUÉT MÃ VẠCH TRONG QUẢN LÝ KHO
Inventory Mgt