Tại SAP, chúng tôi hiểu ngành sản xuất linh kiện và đánh giá cao việc lựa chọn giải pháp kinh doanh và đối tác công nghệ phù hợp là chìa khóa thành công trong tương lai của doanh nghiệp. SAP Business One (SAP B1) chuyên ngành sản xuất linh kiện cung cấp cho các nhà sản xuất một nền tảng có thể mở rộng. Nó cho phép họ cải thiện hiệu suất hoạt động, tăng độ tin cậy của máy móc thiết bị, duy trì chất lượng sản xuất, cung cấp truy xuất nguồn gốc và cải thiện tính linh hoạt của bộ định mức sản xuất.

Các hoạt động sản xuất phụ thuộc vào các tác vụ thủ công chậm, dễ bị lỗi làm hạn chế nghiêm trọng khả năng quản lý và cản trở sự tăng trưởng, trong khi có khả năng làm hỏng trải nghiệm của khách hàng. Kết quả là, các doanh nghiệp như vậy có nhiều khả năng mất khách hàng trước các đối thủ cạnh tranh có thể hành động và phản ứng hiệu quả theo thời gian thực.

Chìa khóa để doanh nghiệp sản xuất trải qua một sự chuyển đổi kỹ thuật số thành công là gì? Yêu cầu cốt lõi là truy cập ngay vào dữ liệu trên tất cả các hoạt động kinh doanh. Chính xác hơn, nó đòi hỏi khả năng tận dụng và học hỏi từ dữ liệu quan trọng bằng cách đưa nó đến đúng người theo thời gian thực và tại thời điểm xuất hiện giao dịch. Với thông tin chính xác, khách hàng biết chính xác đơn hàng của họ ở đâu và khi nào họ sẽ có chúng. Các chuyên gia chuỗi cung ứng có thể theo dõi lịch trình phân phối, nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề tiềm ẩn và phản ứng theo cách hiệu quả về chi phí. Ngoài ra, nhân viên sản xuất có thể chủ động quản lý bảo dưỡng nhà máy và cải thiện việc sử dụng máy móc thiết bị.

Triển khai ERP SAP Business One (SAP B1) chuyên ngành sản xuất linh kiện sẽ giúp doanh nghiệp:

  • Báo giá sản phẩm nhanh hơn và hiệu quả hơn
  • Quản lý vòng đời / phiên bản sản xuất của thành phẩm
  • Quản lý và điều phối các nhà thầu phụ gia công bên ngoài
  • Tối ưu hóa nguồn lực sản xuất
  • Giảm hàng tồn kho dư thừa
  • Khả năng hiển thị hiệu quả kinh doanh theo thời gian thực
  • Dễ dàng mở rộng khi doanh nghiệp phát triển
Tel: 076 383 8090