Theo dõi, đo lường và giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh với Beas Manufacturing và SAP Business One

Giám sát hoạt động sản xuất với Beas Manufacturing và SAP Business One

Prositter S.A. of C.V. là một công ty Mexico được thành lập vào năm 1996, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dược phẩm thú y. SAP Business One (SAP B1) và Beas Manufacturing cung cấp cho họ các chức năng cơ bản cần thiết để vận hành công việc kinh doanh, giám sát hoạt động sản xuất. Hệ thống cho phép họ dễ dàng thực hiện mở rộng và khuếch trương hoạt động kinh doanh sang các thị trường mới.

Kết quả sau khi triển khai:

  1. Tất cả các phòng ban của chúng tôi được kết nối với một thực thể duy nhất và cho phép có cái nhìn tổng quan đầy đủ về hoạt động kinh doanh và cách chúng tôi đang hoạt động.
  2. Sử dụng SAP B1 và Beas Manufacturing giúp ích và tác động đến chất lượng sản phẩm được sản xuất.
  3. Cải thiện quản lý và tối ưu hóa tồn kho và sử dụng nguyên vật liệu.
Tel: 076 383 8090