Ứng dụng công nghệ cho doanh nghiệp sản xuất với SAP Business One và Beas Manufacturing

Ngày nay, Công nghệ thông tin (CNTT) đang hiện diện và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều mô hình đầu tư công nghệ cho doanh nghiệp sản xuất đã được đặt ra và thảo luận rất nhiều. Tuy nhiên, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 thì việc thực hiện số hóa doanh nghiệp cần được bắt đầu với nền tảng số là Ứng dụng hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP, và đặc biệt là Ứng dụng công nghệ phù hợp cho doanh nghiệp sản xuất đúng ngành của mình đang là ưu tiên hàng đầu.
Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, các doanh nghiệp sản xuất trong nước đang đứng trước khó khăn phải lựa chọn ứng dụng công nghệ hay là chết, khi toàn thế giới dần bước vào giai đoạn bình thường mới với xu thế áp dụng ngày càng nhiều hơn các hệ thống CNTT phục vụ sản xuất, kinh doanh. Trong “cái khó ló cái khôn”, nhiều Doanh Nghiệp nhanh chóng lựa chọn và triển khai giải pháp ERP nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất, đáp ứng nhanh hơn nhu cầu thị trường trong khi vẫn đảm bảo được nguồn cung hiện có.
Cơn sóng Công nghệ 4.0 đã đẩy một làn sóng mới vào Ứng dụng công nghệ cho doanh nghiệp sản xuất bởi những lợi ích mà giải pháp mang lại như:
  • Đảm bảo cho các luồng thông tin lưu chuyển thông suốt giữa các bộ phận
  • Tự động hóa và tối ưu các quy trình trong doanh nghiệp
  • Quản lý nguồn lực lao động, chuyên môn hóa từng vị trí
  • Giảm chi phí phát sinh và tối ưu hóa được hàng tồn kho bằng các thông tin theo thời gian thực.
  • Cung cấp báo cáo nhanh chóng và chính xác
  • Phân tích được giá thành và giá vốn khi báo giá
  • Giúp Doanh nghiệp kiểm soát được tuổi nợ, doanh thu, chi phí lãi lỗ.
  • Kiểm soát sản xuất theo thời gian thực
  • Khả năng tùy chỉnh của giải pháp linh hoạt
  • Tính bảo mật cao, được phân quyền theo người dùng và từng vị trí.
Với những tính năng được tích hợp thiết kế chuyên biệt cho ngành sản xuất, Beas ManufacturingSAP Business One đã trở thành công cụ đắc lực để doanh nghiệp hoạt động sản xuất thay đổi hình ảnh và trở nên năng động hơn, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao năng suất làm việc.
 
Tel: 076 383 8090