Khi các quy định về lương và nhân sự (HR) ngày càng trở nên phức tạp, việc quản lý và hoàn tất các quy định theo luật định có vẻ như là một cuộc chiến khó khăn. Đặc biệt là khi bạn là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, và phải làm điều đó với giá phù hợp.

Chính sách an sinh xã hội: bảo hiểm xã hội, y tế, thuế thu nhập cá nhân,…ở mỗi quốc gia thì hoàn toàn khác nhau trong khi SAP Business One là sản phẩm được thiết kế hướng tới đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn cầu.

SMARTIS có kinh nghiệm triển khai tích hợp các hệ thống quản lý chấm công, tính lương của bên thứ 3 vào SAP Business One để ghi nhận các chi phí liên quan đến lương, trích lập bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các trích lập khác.

Tel: 076 383 8090