Giải pháp quản lý nhà phân phối (DMS) là người bạn đồng hành không thể thiếu của các nhà sản xuất và phân phối hiện nay. Công cụ này giúp quản lý đồng bộ 100% dữ liệu xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ nhà sản xuất đến mỗi nhà phân phối và điểm bán lẻ. Nhờ vào DMS, doanh nghiệp luôn nắm bắt thông tin thị trường tức thời để ra quyết định kinh doanh phù hợp, cũng như quản lý kênh phân phối dễ dàng, chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao.

SMARTIS có kinh nghiệp triển khai tích hợp hệ thống quản lý nhà phân phối của bên thứ 3 vào SAP Business One để ghi nhận các thông tin đơn hàng, hóa đơn bán hàng, công nợ. Giúp doanh nghiệp quản lý xuyên suốt toàn diện hoạt động kinh doanh.

Tel: 076 383 8090