Hệ thống ERP của bạn là một kho tàng kiến thức. Nó giúp cho các quyết định trở nên dễ dàng hơn so với trước. Nhưng hầu hết các công ty đều không thể khai thác triệt để thế mạnh này của hệ thống ERP. Bởi vì các báo cáo chuẩn thông thường chỉ cung cấp các thông tin về hoạt động hàng ngày, đáp ứng cho hầu hết các khách hàng sử dụng. Tuy nhiên đối với các yêu cầu báo cáo đặc thù của mỗi doanh nghiệp thì vẫn chưa được tùy chỉnh và thiết kế riêng.

Sử dụng SAP Business One bạn có thể thiết kế và triển khai giải pháp BI dành riêng cho bạn. Chúng tôi dành thời gian để lắng nghe cách bạn làm mọi thứ, để hiểu các thách thức và mục tiêu kinh doanh của bạn. Từ đó đưa ra lời khuyên mang tính xây dựng về loại khả năng báo cáo nào phù hợp nhất với nhu cầu của người dùng và ngân sách của doanh nghiệp.

Chúng tôi đã thiết kế và triển khai các báo cáo đặc thù cho các khách hàng năm 2008. Chúng tôi có nhiều loại báo cáo và kinh nghiệm trong ngành để đảm bảo có được chính xác báo cáo bạn cần. Từ báo cáo cơ bản đến báo cáo bảng điều khiển và báo cáo di động, báo cáo phân tích, chúng tôi đã thực hiện tất cả.

Tel: 076 383 8090