Điều hành doanh nghiệp của bạn trong khi bạn đang di chuyển với ứng dụng di động SAP Business One cho thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS/Android. Nó cho phép bạn truy cập ứng dụng SAP Business One của mình theo thời gian thực – vì vậy bạn có thể giữ liên lạc với doanh nghiệp của mình khi rời khỏi văn phòng. Các tính năng của nó bao gồm khả năng:

  • Tạo, chỉnh sửa, xem cơ hội bán hàng, báo giá bán hàng và đơn đặt hàng
  • Quản lý các nhiệm vụ, tác vụ và phê duyệt chứng từ kinh doanh
  • Quản lý khách hàng tiềm năng cùng với dữ liệu khách hàng và nhà cung cấp
  • Theo dõi hàng tồn kho và truy cập dữ liệu chi tiết
  • Truy cập bảng báo cáo theo dõi hoạt động của doanh nghiệp (KPI) và báo cáo tùy chỉnh trên thiết bị di động
Tel: 076 383 8090