SAP Business One (SAP B1) cho Warehouse management, giúp vận hành các quy trình quản lý logistics  một cách dễ dàng nhằm tăng năng suất và lợi nhuận trong chuỗi cung ứng của bạn. Hệ thống quản lý kho hàng hỗ trợ nhiều kho và nhiều địa điểm, xử lý khối lượng giao dịch lớn trong khi vẫn duy trì hiệu suất cao.

Ngày nay, hầu hết các công ty là một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu đòi hỏi tốc độ, sự nhanh nhẹn, truy xuất nguồn gốc và thường xuyên tuân thủ quy định chuẩn của ngành. Chức năng quản lý kho hàng cung cấp chức năng kho cốt lõi trong khi vẫn thích nghi với các yêu cầu đặc thù của ngành

Sức mạnh của hệ thống nằm ở phạm vi đảm bảo đầy đủ của các yêu cầu, từ các quy trình giao dịch hàng tồn kho đơn giản, đến hỗ trợ biển số xe, đến các chiến lược phân bổ hàng tồn kho tập trung vào khách hàng. Quản lý thuộc tính lô phức tạp, khả năng truy xuất nguồn gốc hàng hóa cho phép doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các yêu cầu ngành một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tel: 076 383 8090