Tại SAP, chúng tôi hiểu các yêu cầu đặc thù của ngành hóa chất và thực tế là việc chọn giải pháp kinh doanh và đối tác công nghệ phù hợp là chìa khóa thành công trong tương lai của doanh nghiệp. ERP SAP Business One (SAP B1) chuyên ngành sản xuất hóa chất cung cấp cho các nhà sản xuất một nền tảng có thể mở rộng để tăng cường hợp tác giữa các công ty và thực hiện quy trình để cải thiện hiệu suất hoạt động, tăng độ tin cậy của nguồn lực, duy trì chất lượng, cung cấp truy xuất nguồn gốc và tăng cường sự linh hoạt của công thức hình thành nên sản phẩm.

Trong nhiều năm, ngành công nghiệp hóa chất toàn cầu đã phải đối mặt với tỷ suất lợi nhuận giảm, hàng hóa sản phẩm, cạnh tranh nhanh chóng mở rộng ở các nước đang phát triển và khách hàng đòi hỏi nhiều hơn với giá thấp hơn. Những xu hướng này đang buộc ngành công nghiệp phải trải qua sự thay đổi nhanh chóng sẽ tiếp tục trong những thập kỷ tới.

Triển khai ERP SAP Business One (SAP B1) chuyên ngành sản xuất hóa chất sẽ giúp doanh nghiệp:

  • Dễ dàng hiểu được lợi nhuận của sản phẩm
  • Tối ưu hóa nguồn lực sản xuất
  • Công thức sản xuất hỗ trợ các đồng sản phẩm (co-products) và phế phẩm (wastes)
  • Kiểm soát sản xuất theo thời gian thực
  • Giảm thời gian cần thiết để đáp ứng Tiêu chuẩn chất lượng của ngành
  • Lập kế hoạch sản xuất dựa trên các hạn chế về nguồn lực và lịch bảo trì máy móc
  • Dễ dàng mở rộng khi doanh nghiệp phát triển
Tel: 076 383 8090