Ứng dụng công nghệ trong sản xuất ngành nhựa với Beas Manufacturing và SAP Business One

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất ngành nhựa

Khi nói đến ngành công nghiệp nhựa thì chúng ta nghĩ ngay đến cơ hội đang được mở ra. Những hiệp định thương mại đang dần dần có hiệu lực. Cơ hội đến thì thách thức cũng đặt ra:à làm sao Doanh Nghiệp Việt có thể đứng vững trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. Sự đầu tư nghiêm túc về ứng dụng công nghệ trong sản xuất ngành nhựa và trang thiết bị máy móc đang là ưu tiên trong thời 4.0 của Doanh Nghiệp Việt.

Giải pháp Beas ManufacturingSAP Business One mang đến cho doanh nghiệp một ứng dụng công nghệ trong sản xuất ngành nhựa toàn diện:

 • Quản lý tài chính kế toán đáp ứng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
 • Cung cấp thông tin về kế hoạch thu chi, công nợ và bức tranh tài chính của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ tính toán nhu cầu nguyên vật liệu cung ứng cho sản xuất chi tiết theo từng đơn hàng.
 • Quản lý kế hoạch sản xuất theo từng đơn hàng
 • Cung cấp bức tranh 360 độ về kế hoạch sản xuất theo ngày, tháng, năm
 • Quản lý vật tư cho từng đơn hàng, tiến độ về quá trình sản xuất
 • Giám sát và tra cứu về việc tiêu thụ nguyên vật liệu dễ dàng
 • Cung cấp thông tin hàng tồn kho, nhà cung cấp, công nợ để Doanh Nghiệp có những quyết định phù hợp.
 • Quản lý nhân sự, định mức, tiền lương và năng suất lao động
 • Quản lý tình trạng máy móc, thiết bị để Doanh Nghiệp thuận tiện trong việc nhận đơn hàng và theo dõi kế hoạch.
 • Quản lý tiêu thụ sản phẩm từ khách hàng, hợp đồng mua bán, công nợ…
 • Giải pháp cung cấp đầy đủ thông tin để Doanh Nghiệp coq thể nhìn thấy được lợi nhuận khi báo giá cho Khách hàng.

Do vậy, đầu tư phát triển ngành nhựa cần đi thẳng vào việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất ngành nhựa nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, bảo đảm môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tel: 076 383 8090