9 lợi ích khi sử dụng Remote Support Platform

9 lợi ích chính khi sử dụng công cụ Remote Support Platform

Remote Support Platform (RSP) giúp tự động giám sát và thực hiện các nhiệm vụ bảo trì một cách chủ động, sau đây là 9 lợi ích chính khi sử dụng RSP:

  1. Gửi cảnh báo cho người dùng chính và quản trị hệ thống về các vấn đề cần chú ý
  2. Giám sát tự động toàn bộ cấu trúc của hệ thống (System Status Report).
  3. Thường xuyên sao lưu cơ sở dữ liệu SAP Business One phiên bản SQL lẫn SAP HANA.
  4. Sửa lỗi các lỗi trong các lần quét cơ sở dữ liệu định kỳ
  5. Thực hiện fix lỗi theo yêu cầu của người dùng.
  6. Cho phép tải xuống và giám sát cài đặt bản cập nhật một cách hiệu quả.
  7. Giám sát hiệu năng của hệ thống
  8. Giám sát mức độ tùy biến và cấu hình hệ thống
  9. Kết nối giữa đội ngũ hỗ trợ của SAP và khách hàng.

Với 9 lợi ích từ Remote Support Platform, việc sử dụng SAP Business One mang lại cảm giác an tâm trong vận hành. RSP sẽ hoạt động lặng lẽ ở khung giờ thấp điểm, cảnh báo cho cả người dùng về bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào có thể phát sinh. Giúp chủ động ngăn ngừa đến mức tối đa tình trạng hệ thống SAP Business One phải tạm dừng do các sự cố có liên quan.

Nguồn: forum.sapb1.vn

Tel: 076 383 8090