1. Phần mềm ERP là gì

ERP là công cụ hỗ trợ vận hành doanh nghiệp, là nền tảng tích hợp các phân hệ: quản lý cơ hội kinh doanh, mua hàng, bán hàng, quản lý tồn kho, sản xuất, tài chính kế toán, dịch vụ sau bán hàng. Phần mềm ERP cho phép lãnh đạo doanh nghiệp quản lý toàn bộ các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp. Việc nắm bắt các thông tin trọng yếu theo thời gian thực giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh với các tình huống kinh doanh từ đó tạo thuận lợi trong việc tăng trưởng, phát triển và ngày càng mở rộng quy mô doanh nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu về sự cần thiết của ERP và dấu hiệu nhận biết khi doanh nghiệp cần đến ERP.

  1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có cần đầu tư phần mềm ERP?

Hầu hết các doanh nghiệp SME thường có tốc độ tăng trưởng nhanh, nhiều nhân sự chủ chốt phải kiêm nhiều vị trí, khối lượng công việc nhiều, sự liên thông giữa các phân hệ thường bị gián đoạn do hệ thống phần mềm rời rạc nên dễ gây ra sai sót. Vì vậy, việc sử dụng phần mềm ERP với tính tích hợp cao giữa các phân hệ giúp đơn giản hóa các thao tác nhập liệu là thực sự cần thiết. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp có khối lượng giao dịch lớn: sản xuất, thương mại, bán lẻ.

  1. Dấu hiệu nhận biết khi SME cần phần mềm ERP

Khi mới bắt đầu hoạt động, nhiều doanh nghiệp nhỏ chỉ sử dụng một số phần mềm quản lý đơn giản. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp phát triển và mở rộng, các phần mềm đơn giản sẽ không đủ khả năng quản lý. Để biết doanh nghiệp mình có cần đến phần mềm ERP hay không, bạn có thể tham khảo vài dấu hiệu sau:

  • Không thể xác định chính xác số lượng và giá trị hàng tồn kho
  • Lượng hàng tồn kho luôn dư thừa/thiếu hụt, gây lãng phí/ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh của doanh nghiệp
  • Các đơn hàng giao trễ/ không đủ hàng để giao
  • Số liệu công nợ không chính xác làm ảnh hưởng đến dòng tiền
  • Sản xuất không hiệu quả do thiếu hụt nguyên liệu
  • Kế hoạch thu mua chậm trễ, không đáp ứng được nhu cầu sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp
  • Các báo cáo quản trị cần vài ngày để tập hợp và đôi khi không
Tel: 076 383 8090